Regnbuen har til enhver tid tavshedspligt, som indebærer, at alle de informationer, vi modtager som behandlere - fra den åndelige verden såvel som fra personen - ikke må videregives til andre.

Jeg er underlagt medicinallovgivningens §§ 23-27, som bl.a. betyder, at:

  • Jeg betegner mig ikke som læge.
  • Jeg har fuld respekt og forståelse for personens fysiske/psykiske grænser og valg.
  • Jeg vil aldrig råde en person til at stoppe en behandling, denne er sat i fra en læges side.
  • Såfremt vi får en person i behandling, som har en smitsom sygdom, vil jeg altid ud over det, jeg tilbyder, henvise personens til egen læge.
  • Såfremt en person møder frem til en behandling og er påvirket af alkohol eller andre bevidsthedsændrende stoffer, vil en ordinær behandling ikke kunne finde sted. Dog vil jeg kunne tilbyde samtale og forståelse - en ny tid til behandling kan altid aftales
Jeg beder ikke den åndelige verden om svar på f.eks. tidspunkt for et menneskes død, ulykke o. lign., da disse ting efter min opfattelse, vil være hæmmende for ethvert menneskes frie valg og udvikling. Jeg "ser" heller ikke på personer via den åndelige verden eller egne evner, der ikke selv har bedt om dette og heller ikke på 3. person.

Jeg behandler kun børn og unge under 18, såfremt der er givet tilladelse fra forældres side.

 

Regnbuen mener, at man bør have en høj etik og moral som alternativ behandler, osse for at sikre klientens privatliv.

Jeg mener, at som alternativ behandler man skal tage sit "job" seriøst så man ikke krænker klienten på nogen måde. Jeg er af den mening, at man skal sige de beskeder som kommer til én, hvis man eksempelvis er clairvoyant. Der vil dog efter min mening være nogle situationer, hvor man er nødt til at bøje sig som clairvoyant og sige en evt besked som man har modtaget,evt lidt "pakket" ind.

Jeg vil osse sige som etisk reglesæt, at jeg, som clairvoyante ,syntes er vigtigt:

  • Under ingen omstændigheder udøve clairvoyancer med alkohol eller eforiserende stoffer i blodet.
  • Det negative som klienten oplever, kan vendes til positiv opfattelse og vores opgave som alternative behandler er, at give klienten de værktøjer, så klienten selv kan komme videre med bearbejdningen af deres negative oplevelse.
  • Give klienten, en god oplevelse og fremhæve det positive og ikke det negative.